Informowanie o działalności zawodowej

Praca adwokata jest szczególnym zawodem wymagającym zaufania Klienta oraz ogółu społeczeństwa. Ten szczególny rodzaj wykonywanego zawodu wymaga też przestrzegania szczególnych zasad i wytycznych, obowiązujących tę grupę zawodową.

Jedną z nich jest zakaz korzystania z reklamy oraz pozyskiwania klientów w sposób niezgodny z godnością zawodu. Adwokat jednak ma prawo informować o prowadzeniu swojej działalności zawodowej, jednak musi on przestrzegać ogólnie przyjętych form takiej informacji.

Tym samym informacja zgodna musi być z obowiązującymi przepisami, szczególnie w kwestiach dotyczących ochrony konsumentów oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Informacja ta powinna być również zgodna z prawdą oraz w żadnym przypadku nie nakierowana na udzielanie adwokatowi określonego zlecenia.

O świadczonej pomocy adwokat może informować poprzez umieszczanie takiej oferty na firmowych dokumentach, a także poprzez składanie ofert w postępowaniach przetargowych, czy konkurach. W tego typu ofertach adwokat ma prawo podawania informacji z zakresu swojej działalności zawodowej.

Dozwolone jest również informowanie o działalności zawodowej za pomocą informacji prasowych, jakie są związane bezpośrednio z pomocą prawną, czy za pomocą wpisów w książkach telefonicznych, adresowych oraz informacji internetowych w katalogach oraz wyszukiwarkach. Możliwe jest ponadto stosowanie oznaczeń siedziby swojej kancelarii, a także wydawanie informatorów i broszur.