Kary stosowane wobec adwokatów

Poza niewątpliwymi profitami jakie wiążą się z byciem adwokatem, za łamanie norm obowiązujących tę grupę zawodową mogą spotkać kary o różnym stopniu dotkliwości oraz rozmaitym wymiarze. Wśród kar dyscyplinarnych jakimi mogą być objęci adwokaci znajdziemy: upomnienia, nagany, kary pieniężne, zawieszenie w czynnościach od minimum trzech miesięcy aż do pięciu lat, a nawet wydalenie z adwokatury.

Nagana i kara pieniężna nie są jedynymi karami, bowiem obok nich można orzec zakaz wykonywania przez ukaranego adwokata patronatu przez okres od roku aż do pięciu lat. Samodzielny zakaz wykonywania patronatu można orzec na czas od dwóch do dziesięciu lat.

Nagana i kara pieniężna wiążą się z jednoczesną utratą biernego prawa wyborczego do organu samorządu adwokackiego na okres minimum trzech lat od momentu uprawomocnienia się orzeczenia. Kara zawieszenia w czynnościach zawodowych wiąże się jednocześnie z utratą biernego prawa wyborczego do organu samorządu adwokackiego na okres sześciu lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Kto może orzekać w sprawach dyscyplinarnych – przede wszystkim są to sąd dyscyplinarny izby adwokackiej, a także Wyższy Sąd Dyscyplinarny.