Prawo spółdzielcze

Czym zajmuje się adwokat, który prowadzi sprawy z zakresu prawa spółdzielczego i jakich usług możemy oczekiwać z jego strony.

Przede wszystkim zwrócić możemy się do niego zarówno jako osoba prywatna, jak też i jako administrator budynku, czy innej, dowolnej nieruchomości.

Czynności urzędowe prowadzone w ramach prawa spółdzielczego dotyczą: – spraw, które są wynikiem zaskarżenia uchwał, które podjęte zostały przez walne zgromadzenie, czy też przez inny organ Spółdzielni Mieszkaniowej lub też Wspólnoty Mieszkaniowej.

– wszelkich spraw o zapłatę, w tym i o zapłatę czynszu – spraw dotyczących eksmisji – spraw o odszkodowania – reprezentacji Klienta, która związek ma z postępowaniem egzekucyjnym Także w kancelariach prawnych mogą uzyskać Państwo pomoc w sporządzaniu projektów umów, jakie zawierane są przez spółdzielnię, czy opinii prawnych umów, które przedstawiane są do zaopiniowania przez spółdzielnię.

Do zadań adwokata należy też sporządzanie statutów, projektów uchwał i regulaminów, jakie wydawane są przez spółdzielnię, a także rozmaitych dokumentów, które wytwarzane są w bieżącej pracy spółdzielni.