Sprawa karna a obrońca

Jeżeli przeciwko określonej osobie toczy się sprawa karna, ma ona prawo do obrony. Jednak obrońcą w tego typu sprawie może być wyłącznie adwokat. Jest to związane z prawem, a konkretnie z zapisem z kodeksu postępowania karnego, mówiącym o możliwości obrony oskarżonego jedynie przez osobę uprawnioną zgodnie z zapisami przepisów o ustroju adwokatury, co oznacza iż obrońcą może być wyłącznie adwokat, nie zaś radca prawny, czy absolwent prawa. W przypadku podmiotów innych niż oskarżony, tj.

www.delfinalia.eu

interwenient, powód cywilny, czy pokrzywdzony, może zostać ustanowiony przez te osoby pełnomocnik. Co do zasady takim pełnomocnikiem powinien być adwokat, choć osoby prawne, czy przedsiębiorstwa państwowe i jednostki samorządu terytorialnego reprezentowane mogą być przez radcę prawnego. Pełnomocnikiem takim nie może być jednak prawnik (absolwent prawa). Takie rozwiązanie leży wyłącznie w interesie osoby oskarżonej, bowiem zapewnia jej odpowiednie zadbanie o jej interesy oraz należytą reprezentację.